Sawed off
Sawed off
Opis:
Klasyczny obrzyn – ma bardzo duża siłę obalającą, ale ze względu na słabą celność sprawdza się tylko na krótkich dystansach. Charakteryzuje się bardzo wysoką szybkostrzelnością, ale długim czasem przeładowania. Idealna do walki w zabudowaniach.

Filmy

Inne